Cristos a înviat!

Astăzi este sărbătorit Paștele ortodox, Sfintele Paști, cea mai importantă sărbătoare a creștinătății.

Funcționarii de la Google sărbătoresc orice altceva în afară de ce-i mai important.

În ziua de azi ne bazăm destul de mult pe acest motor de căutare – căutăm mereu câte ceva, ce spune asta despre noi?

Poate că suntem cam rătăciți.

Oițe rătăcite și fii risipitori.

Ce să Mă fac cu tine, Efraime?
Ce să Mă fac cu tine, Iudo?,
de vreme ce mila voastră
e ca un nor de dimineață
și precum roua timpurie ce se duce.
               
De-aceea Eu v’am secerat profeții:
cu graiul gurii Mele i-am ucis,
și judecata Mea răsare ca lumina.
               
Că milă vreau, iar nu jertfă,
și cunoașterea lui Dumnezeu
mai mult decât arderile-de-tot.

Osea 6, 4-7

„Am imaginat o icoană a învăţăturii lui Iisus Hristos. Nu am cunoştinţa să mai fi fost folosit acest program iconografic.

[…]

Am pornit lucrarea cu gândul că am de ales 12 pilde din cele 40 care apar în erminia lui Dionisie (voi explica structura compoziţională în partea a III-a). Această selecţie necesita un criteriu. Primul criteriu a apărut prin sugestie grafică, de a reuni pe fiecare latură a icoanei o grupare de pilde apropiate ca semnificaţie: despre iubire (Bunul Păstor, fiul risipitor, samarineanul milostiv), despre credinţă (văduva stăruitoare, grăuntele de muştar, lampa luminândă), despre risipă (bogatul căruia i-a rodit ţarina, smochinul neroditor, pilda talanţilor), despre antinomie şi Judecata din urmă (cele 10 fecioare, vameşul şi fariseul, pomul bun şi pomul rău). Am constatat că este o clasificare greşită, adică nu este o clasificare. Cele 4 categorii pot fi şi altele, nu epuizează temele principale, iar pildele participă fiecare, de obicei, la mai multe teme majore, în mod egal. Am încercat atunci să găsesc nuanţa unei pilde care o face pe fiecare deosebită, alegând 12 pilde cu sugestiile cele mai însemnate: stăruinţa în rugăciune (văduva), privegherea (cele 10 fecioare), pocăinţa (fiul risipitor), mila (samarineanul), iubirea (Bunul Păstor), adevărul (lampa luminândă) – 6 virtuţi; lăcomia (bogatul căruia i-a rodit ţarina), lenea (smochinul neroditor), mânia (datornicul nemilostiv), nepregătirea (nunta fiului de împărat), trădarea (lucrătorii cei răi ai viei), minciuna (pilda orbilor) – 6 păcate. Scopul moralizator era la fel de accentuat ca şi antinomia. În plus, care este diferenţa dintre stăruinţă în rugăciune şi priveghere? Sau dintre nepregătire, orbire şi celelalte păcate? În toate e trufia şi iubirea de sine. Textele din Filocalii fac o mult mai bună clasificare a darurilor Sf. Duh şi a ispitelor[1], dar pildele sunt altceva şi mai mult decât atât.

[…]


[1] cele 7 daruri ale Sf. Duh (harismele): Is 11, 2-3; roadele Duhului: Ga 5, 22; despre harisme: 1 Co 12; Ef 5, 9; despre virtuţile teologice şi morale, păcatul strămoşesc şi păcatele personale (capitale, împotriva Duhului Sfânt, strigătoare la cer): învăţătura de credinţă creştină ortodoxă (Credinţa Ortodoxă, Trinitas, Iaşi, 2003)”

(Nadina Pascariu, Icoana pildelor, 2006)

 

 

Ne-am amintit acum de această lucrare, Icoana pildelor, din 2006, o vom publica poate la un moment dat.

Deocamdată, câteva schițe dintr-un caiet pregătitor.

Cu recomandarea de a merge la sursă – care nu este Google.

 

 

Sketches for the Icon of Parables from a notebook, 2005 – 2006.