Am încercat să traducem aici o creație a poetei Rahel, precursoare a poeziei israeliene, dintr-o versiune deja tradusă în engleză de Robert Friend. Poeziile ei pot fi găsite în ebraica originală pe internet https://benyehuda.org/author/141; versiunile englezești ale lui Friend au fost publicate în 1995, în volumul Flowers of Perhaps.

Our Garden

to Chana Meisel

 

Spring and early morning –

do you remember that spring, that day? –

our garden at the foot of Mount Carmel,

facing the blue of the bay?

 

You are standing under an olive,

and I, like a bird on a spray,

am perched on the silvery tree-top.

We are cutting black branches away.

 

From below, your saw’s rhythmic buzzing

reaches me in my tree,

and I rain down from above you

fragments of poetry.

 

Remember that morning, that happiness?

They were – and disappeared,

like the short spring of our country,

the short spring of our years.

Grădina noastră

lui Chana Meisel

 

Primăvara, dimineața devreme –

îți amintești acea primăvară, acea zi? –

grădina noastră la poalele muntelui Carmel

privind către depărtări azurii?

 

Tu stai sub un măslin

și eu, ca o pasăre pe ram stând

în vârful coroanei argintii.

Crengi negre retezând.

 

De jos, zumzetul ritmic al fierăstrăului tău

ajunge la mine-n stihie

iar eu picur de deasupra ta

fragmente de poezie.

 

Îți amintești acea dimineață, acea fericire?

Au fost – și au dispărut,

ca scurta primăvară a țării noastre,

ca al vieților noastre început.