Yakov Golman is a music composer, born in Moscow in 1973.

He attended for eight years the Music School at Moscow Tchaikovsky Conservatory, having as a teacher the pianist and professor Galina Eguiazarova, who now teaches at the Reina Sofía School of Music from Madrid.

Yakov creates classical music for piano, orchestra and other instruments. He composed many melodies and songs, performed and recorded at his home in Israel. His website is updated every year with new music.

”I often get my inspiration from nature and from the art who tries to capture its beauty. Also when I hear a beautiful melody or a song, it inspires me to create my own music. And when I seek that spark that lights up my imagination and the need to compose new music, I go out for a walk in the park and enjoy nature and the sun which gives life to everything on earth.” (Y. G.)

 

 

Yakov Golman este compozitor, născut la Moscova în 1973.

A urmat timp de opt ani Școala de muzică de la Conservatorul Ceaikovski din Moscova, având ca profesor pe pianista și profesoara Galina Eguiazarova, care predă în prezent la Școala de muzică Reina Sofía din Madrid.

Yakov creează muzică clasică pentru pian, orchestră și alte instrumente. A compus multe melodii și cântece, interpretate și înregistrate la el acasă în Israel. Site-ul său este actualizat în fiecare an cu muzică nouă.

„Mă inspir adesea din natură și din arta care încearcă să-i surprindă frumusețea. De asemenea, când aud o melodie frumoasă sau un cântec, mă inspiră să îmi creez propria muzică. Și când caut acea scânteie care să-mi aprindă imaginația și nevoia de a compune muzică nouă, ies la o plimbare în parc și mă bucur de natură și de soarele care dă viață tuturor celor de pe pământ.” (Y. G.)

Piano fantasy

Hahofesh Hagadol/ Summer Holiday