Facerea

26.09 – 17.10.2019

Prima expoziție personală a Elenei Gheorghe, o expoziție de pictură. Facerea lumii, în etapele ei veterotestamentare, și experiența de viață a autorului se luminează reciproc și se întrepătrund. Este bucurie în acest spirit ascensional, diamantin, o bucurie a luminii și a ființei. Este o împletire de povești fără sfârșit al căror laitmotiv e iubirea. Este și chinul singurătății, care naște întrebările esențiale. Se exprimă simbolic, printr-un simbolism personal și totuși recognoscibil. Se exprimă artistic, prin mijloace specifice picturii, în concordanță cu un subiect a cărui Realitate depășește simpla putere de judecare a minții. Și această expresie implică faptul că suntem și noi, privitorii, invitați să luăm parte la căutarea sa și la minunile revelate.

Elena Gheorghe first personal exhibition, a painting exhibition, entitled ”Genesis”. The creation of the world, in its biblical stages, and the life experience of the author, illuminate each other and interweave. There is joy in this ascending spirit, a joy of light and being. There is an interweaving of endless stories whose leitmotif is love. There is also the torment of loneliness that generates the essential questions. It is expressed symbolically, through a personal and yet recognizable symbolism. It is expressed artistically, by specific means of painting, in accordance with the chosen subject whose Reality exceeds the mere judging power of the mind. This expression also implies that we, the viewers, are invited to take part in her quest and at the wonders revealed.