Elena Gheorghe, visual artist with a Sculpture specialization, was born in 1981 in Constanța. She attended the courses of the University of Arts from Bucharest, the Faculty of Fine Arts, the Sculpture Department, at the sculptor Mihai Buculei’s class, graduating in 2004. Her diploma thesis presents an Amphitheater in which the characters of her daily universe are presented as actors, the stage becoming a scene and a battlefield.

Her creation reveals an interest in sacred art, a permanent search for the divine, an aspect easy to be identified both in her sculpture and in her painting.

The small scale portraiture plays an important part in her work, pursuing to grasp a characteristic atmosphere of the portrayed. The figurative that she has constantly changed, adjusted, simplified, flows throughout her entire career. However, the Human Being remains the eternal Winner of her universe.

The love for monumental sculpture began in 2010, as she was working with Mihai Istudor, soul mentor of the artist.

The creative camps invite her to explore various materials, including ceramics, wood, stone, marble, but also the bronze, the most frequently material to be found in her gallery.

The artist’s hope lays in the Rehabilitation of the individual to his original Human nature. Through her art, Elena Gheorghe tries to recreate a route map to the heart of this labyrinth called ”life”, starting from her own personal experience.

 

Elena Gheorghe, artist vizual cu specializarea Sculptură, s-a născut în 1981 la Constanța. Urmează cursurile Universității de Arte din București, Facultatea de Arte Plastice, secția Sculptură, la clasa sculptorului Mihai Buculei, absolvind în anul 2004. Lucrarea de diplomă prezintă un Amfiteatru în care personajele din cotidianul artistei se află în postura actorilor, tribuna devenind astfel scenă și câmp de luptă.

În lucrările sale regăsim interesul pentru arta sacră, o căutare permanentă a divinului, aspect ușor de reperat atât în sculptura cât și în pictura ei.

Portretistica subdimensionată joacă un rol important în demersul său, urmărind surprinderea unei atmosfere caracteristice celui portretizat. Figurativul, căruia i-a adus în permanență schimbări, ajustări, simplificări, inundă palmaresul artistei de-a lungul întregii cariere. Totuși, Omul rămâne eternul Premiat al universului său.

Dragostea pentru sculptura monumentală a debutat în 2010, lucrând cu Mihai Istudor, mentor de suflet al artistei.

Taberele de creație o invită către explorarea diverselor materiale, printre care: ceramica, lemnul, piatra, marmura, dar și bronzul, cel mai întâlnit material în galeria sa.

Nădejdea artistei este în Reabilitarea individului la natura sa inițială, de Om. Prin lucrarea sa, Elena Gheorghe încearcă să recreeze o hartă traseu către inima acestui labirint numit „viață”, pornind de la experiența proprie.

EDUCATION

2004 – BFA, Faculty of Fine Arts, Sculpture, National University of Arts of Bucharest, Romania

 

AFFILIATIONS

The Visual Artists Union of Romania (UAP)
Visarta 

 

PROFESSIONAL ACTIVITY

2018 – present  visual art teacher – School Number 178 (Bucharest), School Number 1 (Mogoşoaia), High School “Ioan Petruş” (Otopeni)

2017 – 2018  teacher – School Number 2, Sinteşti, Ilfov county

2014 – 2017  church painter, Daniel Codrescu team

2010 – 2014  “Dot’s Shop” (handmade jewelry) owner

2008 – 2010  marketing manager at “Lee Cooper Jeans”

2007 – 2008  designer at Ikea, Bucharest

2004 – 2007  visual art teacher – High School “Dimitrie Paciurea”, Bucharest

 

ARTISTIC ACTIVITY

Solo Exhibitions

2019 – “Facerea” (“Genesis”), Nadina Pascariu Gallery, Bucharest

 

Group Exhibitions

2021 – “Du-mă acasă, măi tramvai”, Nadina Pascariu Gallery, Bucharest 

2018 – “Niculene”, Nadina Pascariu Gallery, Bucharest | Art Salon, Bucharest | Small Sculpture Salon, Bucharest | Open Studios, ICR, Bucharest

2017 – Small Sculpture Salon, Bucharest | “Sculptors’ Drawings”, Tipografia Gallery, Bucharest

2016 – Small Sculpture Salon, Bucharest

2015 – National Biennale of Small Sculpure “The Age of Bronze”, Cluj

2013 – National Biennale of Small Sculpure “The Age of Bronze”, Cluj | Spring Salon, Muzeul Țăranului Român, Bucharest

2012 – group exhibition at Șuțu Museum, Bucharest | “Absence with Memory”, Bucharest | National Art Salon, Simeza Gallery, Bucharest

2011 – “Biblioteca vie” – ”Atelierul” Magazine, Bucharest | ”Open Studio November”, Bucharest | Small Sculpture Show, Bucharest

2010 – Small Sculpture Show, Bucharest | “Gheorghe Petrașcu” Biennale, Târgoviște

2009 – National Biennale of Small Sculpure “The Age of Bronze”, Cluj | Small Sculpture Show, București | “Sculptors’ Drawings”, Bucharest

2008 – Small Sculpture Show, Bucharest | “Gheorghe Petrașcu” Biennale, Târgoviște | “Sculptors’ Drawings”, Căminul Artei Gallery, Bucharest

2007 – Small Sculpture Show, Bucharest

2006 – Small Sculpture Show “George Apostu”, Bucharest

2004 – “Gheorghe Petrașcu” Biennale, Târgoviște | group exhibition at ArtExpo Gallery, Bucharest

 

National and International Symposiums

2010 – National Stone Sculpture Symposium, IOR Park, Bucharest

2008 – International Wood Sculpture Symposium, Roșița, Bulgaria

2008 – Private Marble Sculpture Symposium, Slănic, Prahova

2006 – International Ceramics Symposium, Troyan, Bulgaria

 

Monumental Works

2012 – monument dedicated to the personality of the Patriarch Teoctist

2010 – “Icarus – The Pain of Helplessness”, Titan Park, Bucharest

 

Awards

2011 – The second prize for Gheorghe Dinică bust solutions contest, Bucharest, National Institute for Heritage (INP)

2008 – The third prize for sculpture at “Gheorghe Petraşcu” Biennale, Târgovişte

2004 – The first prize for sculpture at “Gheorghe Petraşcu” Biennale, Târgovişte

Portfolio

Sculpture

Painting

„Facerea” / ”The Genesis”