Niculene

6.12.2018 – 25.01.2019

Lucrările celor trei artiste plastice: Elena Gheorghe, Otilia Măndescu Canavra şi Nadina Pascariu, oferite publicului spre delectare şi achiziţionare ca obiecte preţioase şi totodată accesibile, cu ocazia zilei de Sf. Nicolae, sunt cele care au fost desemnate prin titlul expoziției ca „niculene”. Reprezentante ale celor trei arte majore: sculptura, grafica şi pictura, Elena, Otilia şi Nadina au adus în spaţiul galeriei tehnici şi stiluri diferite dar nu lipsite de puncte comune – elementul figurativ, armonia clasică şi harul închinat plăsmuirii unor lucruri ce nu ţin să uimească ci se bucură de frumuseţea lumii. / The title of the exhibition, “Niculene”, refers to Saint Nicholas and to the artworks of the three artists: Elena Gheorghe, Otilia Măndescu Canavra and Nadina Pascariu, offered to the public for enjoyment and acquest as precious and at the same time affordable objects, on St. Nicholas Day. Exponents of the three major arts: sculpture, graphics and painting, Elena, Otilia and Nadina brought together different techniques and styles, but not without shared aspects – the figurative element, the classical harmony and the talent dedicated to the creation of things that do not mean to impress but that enjoy the beauty of the world.