Elena Gheorghe, visual artist with a Sculpture specialization, was born in 1981 in Constanța. She attended the courses of the University of Arts from Bucharest, the Faculty of Fine Arts, the Sculpture Department, at the sculptor Mihai Buculei’s class, graduating in 2004. Her diploma thesis presents an Amphitheater in which the characters of her daily universe are presented as actors, the stage becoming a scene and a battlefield.

Her creation reveals an interest in sacred art, a permanent search for the divine, an aspect easy to be identified both in her sculpture and in her painting.

The small scale portraiture plays an important part in her work, pursuing to grasp a characteristic atmosphere of the portrayed. The figurative that she has constantly changed, adjusted, simplified, flows throughout her entire career. However, the Human Being remains the eternal Winner of her universe.

The love for monumental sculpture began in 2010, as she was working with Mihai Istudor, soul mentor of the artist.

The creative camps invite her to explore various materials, including ceramics, wood, stone, marble, but also the bronze, the most frequently material to be found in her gallery.

The artist’s hope lays in the Rehabilitation of the individual to his original Human nature. Through her art, Elena Gheorghe tries to recreate a route map to the heart of this labyrinth called ”life”, starting from her own personal experience.

 

 

Elena Gheorghe, artist vizual cu specializarea Sculptură, s-a născut în 1981 la Constanța. Urmează cursurile Universității de Arte din București, Facultatea de Arte Plastice, secția Sculptură, la clasa sculptorului Mihai Buculei, absolvind în anul 2004. Lucrarea de diplomă prezintă un Amfiteatru în care personajele din cotidianul artistei se află în postura actorilor, tribuna devenind astfel scenă și câmp de luptă.

În lucrările sale regăsim interesul pentru arta sacră, o căutare permanentă a divinului, aspect ușor de reperat atât în sculptura cât și în pictura ei.

Portretistica subdimensionată joacă un rol important în demersul său, urmărind surprinderea unei atmosfere caracteristice celui portretizat. Figurativul, căruia i-a adus în permanență schimbări, ajustări, simplificări, inundă palmaresul artistei de-a lungul întregii cariere. Totuși, Omul rămâne eternul Premiat al universului său.

Dragostea pentru sculptura monumentală a debutat în 2010, lucrând cu Mihai Istudor, mentor de suflet al artistei.

Taberele de creație o invită către explorarea diverselor materiale, printre care: ceramica, lemnul, piatra, marmura, dar și bronzul, cel mai întâlnit material în galeria sa.

Nădejdea artistei este în Reabilitarea individului la natura sa inițială, de Om. Prin lucrarea sa, Elena Gheorghe încearcă să recreeze o hartă traseu către inima acestui labirint numit „viață”, pornind de la experiența proprie.

Portfolio