At 4 he wanted to become a football engineer, at 42 he is an afterschool supervisor. Daniel Pop has filled his house in 20 years with dozens of whistles, drums, bouzoukis, music sheets, CDs, leaflets and posters with himself. He plays the saz or beats the framedrum even while watching a movie (or a match). He likes to think of himself as a hero of the romanian folklore resistance, a revivalist, an Obi-Wan Kenobi. He also left a pretty good impression with the whistle and the drum through the four ensembles where he was active. At „Trei parale” he has not yet been demotivated, because they gave him a voice microphone and the pay is good. Newly he plays about composing and dreams of impressing the girls from the public in a jazz club.

 

La 4 ani voia să devină inginer de fotbal, la 42 s-a trezit profesor de serviciu. Daniel Pop și-a umplut casa în 20 de ani cu zeci de fluiere, tobițe, sazuri, partituri, cd-uri, pliante și afișe cu el. Cântă la saz sau bate pe bendir chiar și în timp ce se uită la un film (sau meci). Îi place să se creadă un erou al rezistenței folclorice, un revivalist, un Obi-Wan Kenobi. A lăsat o impresie bunicică cu fluierul şi tobiţa și prin cele 4 ansambluri pe unde a cântat. La 3 parale încă nu s-a demotivat, că i-au dat și un microfon de voce iar treaba e plătită. Mai nou se joacă de-a compusul și se visează impresionând fetele din public într-un club de jazz.

“Music Falls”